Sanaoliot

Kirjoitan tähtienvälisestä maaperästä

Olemme aikaisemmin käsitelleet olemassa olevan pelin tekstualisointia. Korvatessamme nokialaisesta tutun Matopelin ruoan sekä matelijan olemuksen tekstillä, tulemme kuitenkin säilyttäneeksi säännöt, jotka määrittelevät mitä tapahtuu kun mato on vuorovaikutuksessa pelaaja-lukijan tai ympäristönsä kanssa: jokainen syöty kirjain kasvattaa matoa ja pistemäärää; esteeseen, kuten seinään tai omaan häntään, törmääminen päättää pelin.

Korvaaminen ja päällekirjoitus eivät kuitenkaan riitä sammuttamaan uteliaisuuttamme. (Y/N):n kirjoituksia läpäisevänä työhypoteesina on ajatus, jonka mukaan runopelille voidaan asettaa samankaltaisia vaatimuksia kuin äänirunoudelle tai visuaaliselle runoudelle. Pelillistä runoutta kiinnostaa runouden lukemisen ja pelaamisen yhdistyminen siten, että lopputuloksena on luku- ja pelikokemus, joka on kokonaisuutena enemmän tai jotakin muuta kuin osiensa summa.

Saadaksemme paremman käsityksen siitä, millaisia toiveita tai vaatimuksia pelillinen runous esittää peleille ja pelaamiselle, meidän on hyödyllistä pohtia sanoja hahmoina tai olioina – rimpuilla hetkeksi irti lauseiden ja säkeiden pakkopaidasta.

Kirjainta voisi ajatella eräänlaisena kirjoitusmerkkien käyttöjärjestelmässä toimivana kirjain-sana-pelinä. Yksittäinen “kirjainpikseli” voi ottaa minkä tahansa kirjaimen muodon. Jos vain keksimme keinoja antaa kirjaimille ja sanoille käyttökelpoisia – pysyviä tai pelin edetessä muuttuvia – ominaisuuksia, voimme ehkä rakentaa toinen jalka tukevasti runon ja toinen pelin varassa toimivan teoksen.

Seuraavassa muutamia ehdotuksia:

  • Kirjainten tai niiden yhdistelmien pisteyttäminen konkreettisin tai hyvinkin mielikuvituksellisin perustein, mitä puolestaan voi käyttää sanoihin liittyvien attribuuttien määrittelyssä.
  • Sanojen merkitykseen perustuvien ominaisuuksien antaminen sanoille.
  • Sanojen nimeäminen toisilla sanoilla tai niiden ominaisuuksien määrittely suhteessa toisiin sanoihin.

Tehtävää:

Mieti lisää keinoja soveltaa sanaolioita runopeleissä. Miten kirjaimet ja sanat voisivat reagoida pelaajan toimintaan, toisiinsa ja pelin etenemiseen? Miten kirjainpermutaatioita voisi käyttää hyväksi kirjainten ja sanojen pelillistämisessä?

Pelattavaa:

John Conway’s Game of Life