Linkkilista

Muualla

MUITA

bpNichol

Jörg Piringer

Saila Susiluoto

Antikythera (Susiluoto ja työryhmä 2015) »

Oratorio – kuunneltava kaupunkirunoelma (Nykyri ja Susiluoto 2017) »

KOKEILEVAA

Karri Kokko

Leevi Lehto

TUTKIMUSTA

Espen Aarseth

Markku Eskelinen

Kybertekstien narratologia : digitaalisen kerronnan alkeet »

Travels in Cybertextuality. The Challenge of Ergodic Literature and Ludology to Literary Theory (2009) | ks. abstract ja works referenced »

N. Katherine Hayles

Print Is Flat, Code Is Deep: The Importance of Media-Specific Analysis (2004) »

Juri Joensuu

Menetelmät, kokeet, koneet. Proseduraalisuus poetiikassa, kirjallisuushistoriassa ja suomalaisessa kokeellisessa kirjallisuudessa. (2012) »

Kirjoitus, mediaalisuus, proseduraalisuus. Näkökulmia kirjallisuuden teknologioihin. (2008) »

Risto Niemi-Pynttäri

SEKALAISIA