Mahdollistuva maailma

Maailman luonnostelu “paperille” ja toteutus pelissä ovat samansuuntaisia ja toisiinsa kytkeytyviä prosesseja.

Hyvä idea heijastuu lopputuloksesta, vaikka todennäköisesti kaikki muuttuukin matkan varrella, niin kuin näkyväksi kirjoitettu teksti muokkaa kirjoittamisen käynnistänyttä ajatusta. Ideat kannattaa istuttaa sellaiseen maaperään, josta niillä on mahdollisuus kasvaa niin luonteensa kuin ympäristönsä huomioon ottaen.

Niin maailma – etenkin narratiivisissa peleissä – kuin pelin toteutus kannattaa suunnitella etenemällä yleisestä kohti yksityistä. Esimerkiksi rooli- ja seikkailupeleissä on usein tärkeätä, että maailma – olipa se kuinka uskomaton tahansa – olisi uskottava itsessään sekä linjassa tai vuoropuhelussa sääntöjen ja toteutuksen kanssa.

Mitä perustavammalla tavalla pelin mekaniikat ja gameplay ovat riippuvaisia jostakin tietystä mekaniikasta, sitä varhaisemmassa vaiheessa ja sen huolellisemmin se kannattaa toteuttaa, sillä myöhemmin pelin perustoimintaan tehtävät muutokset saattavat aiheuttaa turhaa työtä.

Maailmanrajausharjoitus

Pelin fysikaalinen todellisuus vastaa tätä maailmaa. (E)
Tietyt luonnonlait ovat toisin kuin maapallolla. (K)
Pelin maailma sijaitsee toisella planeetalla. (K)
Maailma muistuttaa enemmän maapallon nykyisyyttä kuin menneisyyttä. (K)
Planeetalla on älykästä elämää. (K)
Planeetalla on ihmisiä. (E)
Planeetalla on humanoideja. (K)
Elämä planeetalla on sekä alkuperäistä että muualta tullutta. (K)
Kulttuureita ja kieliä on useita. (K)
Planeetta on omavarainen. (E)
Merkittäviä luonnonvaroja. (K)
“Vihreä” planeetta. (E)
Yksi valtakeskittymä. (E)
Useita eri hallitusmuotoja. (K)
Eri ryhmät kilpailevat keskenään tietystä resurssista. (K)

Tällä kertaa päädyimme Frank Herbertin Dyynin maailmaa muistuttavaan todellisuuteen. Kun lähtee tyhjästä, ilman_ _ideaa, voi päätyä minne vain. Toisin vastaamalla lopputuloksena olisi voinut olla hyvinkin arkipäiväinen maailma. Jokaiseen väittämään voi palata, lisätä tarkentavia alakohtia niin kauan kunnes jokin yksityiskohta tai ongelma ratkeaa. Useimmiten tulee tarvetta palata nimenomaan ketjun loppupuolella tehtyihin oletuksiin. Mikäli jokin alkupään väitteitä koskeva vastaus muuttuisi, saattaisi olla helpompi luovuttaa tai aloittaa alusta.

Luettavaa:

Frank Herbert: Dyyni (Chilton Books 1965)

Luettavaa & pelattavaa:

GURPS Basic Set Campaigns 4th Edition (Steve Jackson Games 2004)